Безплатна електронна библиотека

Облагане разходите на фирмите - Димитър Радонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,54
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радонов

Тук ще намерите книгата Облагане разходите на фирмите pdf

Описание:

...о на данъчните ... Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на Закона за ... Изтича срокът за деклариране и плащане на данъци за ... ... ... Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък ... Утре изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и ... ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИРМИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА ... ... . 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък ... Утре изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осиг... В цитираните случаи приходите се включват в общата облагаема печалба, подлежаща на облагане с корпоративен данък. Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи. „Това, което сме предложили в разходната част на бюджета и указанията, които дадохме към първостепенните разпоредители с бюджет, е да се фокусират, поне в периода, в който действа извънредното положение, върху ... 30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните ... Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на ... store.bg - Облагане приходите и разходите на фирмите - книга ... ... Книги за финансисти: Облагане разходите на фирмите | cfo Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на ... Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на ... На 30.06. изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като ЕТ и за земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Теоретико-методични проблеми на данъците, данъчното облагане и данъчна политика на фирмите. Изпратен от: nad_sun на 2008-01-27 баланс и отчета за приходите и разходите. Уточняваме, че в студията не изследваме детайлно възможностите за анализ на отделните аспекти на финансовото състояние, тъй като такова изследване Разходите на фирмите за поддържане на служебни коли, които се използват и за лични нужди от собственика, шефа или служителите, може би ще се облагат с данък от 17%. Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и ... Отговорът на въпроса Кои приходи са непризнати за данъчни цели се корени в Закона...