Безплатна електронна библиотека

Кодекс за социално осигуряване

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,25
ISBN: 1198883000008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Кодекс за социално осигуряване epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 02.2016 г.

...бен ред Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване ... Кодекс за социално осигуряване ... . Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздел iii и Раздел iv от глава четвърта „Обезщетения ... Кодекс за социално осигуряване - 28 издание ⚫ от 【Сиби】 9786192261436 Купете сега о ... Кодекс за социално осигуряване ... ... Кодекс за социално осигуряване - 28 издание ⚫ от 【Сиби】 9786192261436 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. автор: Ваня Иванова. В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ... Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999 г., посл. доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г. КФН, 22.08.2013 . г. КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Предмет Кодекс за социално осигуряване ... за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл ... КОДЕКС за социално осигуряване Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на ... 27. ИЗДАНИЕ КЪМ 11 ФЕВРУАРИ 2019 Г. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване - Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по ... Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (загл.изм.,ДВ,бр.67 от 2003 г.) (обн.,ДВ,бр.110 от 17 декември 1999 г.; Кодекс за социално осигуряване. Кодекс на труда. Семеен кодекс ... БСК настоява промените за пенсионните фондове да се обсъждат след стрес тестоветена финансите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които засягат работата на ... , се правят без цялостна концепция за ... Кодексът за социално осигуряване (съкратено КСО) е нормативен акт, част от българското действащо законодателство, приет от Народното събрание и обнародван в Официален раздел на Държавен вестник, бр. 110 от 17 декември ... Публикувана на 29 Окт. 2014 в: Кодекс за социално осигуряване 1 отговор Petyta Dimitrova отговори: Осигуряване в ЕООД...