Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове – част I)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,61
ISBN: 954-483-080-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Устройство на територията (подзаконови нормативни актове – част I) epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...ените отношения, които подлежат на регулиране ... 【Устройство на територията (подзаконови нормативни актове ... ... . Устройство на територията 2013 - част ІІ Подзаконови нормативни актове. Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете ... Устройството на територията е система от ме ... 【Устройство на територията (подзаконови нормативни актове ... ... ... Устройството на територията е система от мерки, актове и действия с фактически и правен характер, които имат за цел да създадат нормали условия за използване на земната повърхност за труд, отдих и възстановяване на ... Дирекция „Устройство на територията" към Община Пловдив се помещава на ет.8 и ет.7 в сградата на площад „Централен" №1 Нормативни актове. Дейността на Дирекция за национален строителен контрол по устройство на територията се урежда основно от закона за Устройство на територията, още няколко закона, редица подзаконови нормативни ... В сила от 31.03.2001 г. Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 ... Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част ii) издателство: СИБИ isbn: 978-954-730-812-1 --- - Устройство на територията. Част 1: Подзаконови нормативни актове. Право. Издателство Сиби - стари книги, употребявани книги, нови книги (2) Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж на обекти по чл. 2 се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Чл. 9. част конструктивна на инвестиционните проекти, съг-ласно § 13, ал. 4 от преходните разпоредби на За-кона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от: 2001 г.) и Наредба № 10 от 2001 г. за регистрация Подзаконови нормативни актове. Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е вк Изискванията за безопасност на строежите и най-вече на обществените сгради са регламентирани и с подзаконови нормативни актове по устройство на територията. - Наредба № 4 от 2009г. Покана по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и ... Контакти. Адрес: 5000 Велико Търново, ...