Безплатна електронна библиотека

Основи на счетоводството - Васил Божков, Георги Илиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,41
ISBN: 9544641068
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Божков, Георги Илиев

Тук ще намерите книгата Основи на счетоводството pdf

Описание:

В предлаганото второ основно преработено и допълнено издание на учебника "Основи на счетоводството" се разглеждат основните общотеоретични въпроси на счетоводството, предвидени за изучаване по дисциплината "Счетоводство", включена в учебните планове на различни специалности от професионално направление "Икономика", при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.Изложението е съобразено с международните актове за хармонизиране на отчетността (Директивите на Съвета на Европейската общност и преди всичко Директива Четвърта от 25 юли 1978 г.и Международните счетоводни стандарти (МСС), националните нормативни актове за счетоводството (Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти (НСС), както и с действащото търговско, трудово, социално и др. законодателство в страната. Проявен е стремеж за съблюдаване и отразяване на европейските и световните тенденции и закономерности по въпросите на отчетността и в частност на счетоводството. Разработките по отделните теми имат не само теоретична насоченост. Те се свързват по подходящ начин и с практическата дейност в съвременните условия. Затова изданието може да се ползва и от студенти и учащи се в други учебни заведения, от специалисти в практиката, както и от всички, които се интересуват от проблемите на теорията на счетоводството.При разработването на отделните теми са взети предвид нормативните актове, издадени до 30 септември 1999 година.Участието на авторите при написването на учебника е следното:доц. д-р Васил Божков, д.е.с. – гл. II, гл. III (т. 2 и 3), гл. IV (т. 1) и гл. VI;доц. д-р Георги Илиев – гл. I, гл. III (т. 1), гл. IV (т. 2 и 3) и гл. V.Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и препоръки, целящи подобряването на учебника.

... дисциплината "Основи на счетоводството" ... Основи на счетоводството | Лекции по Икономика ... . Той е съобразен с учебния план на студентите ... Основи на счетоводството Елементи на метода. Кратка характеристика на балансовото обобщаване като елемент на счетоводния метод... 14. Икономика на предприятието - всички л ... Основи на счетоводството | Лекции по Икономика ... .. 14. Икономика на предприятието - всички лекции доц. Донка Андреева 15. Основи на счетоводството - всички лекции проф. Емилия Миланова 16. Прогнозиране и планиране - всички лекции доц. Ирена ... Лекции по основи на счетоводството за втори курс в СУ... материали. материали 224,966 презентации 48,803 учители 1,239 ... Имаш домашна за "Основи на счетоводството - ... Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор. Основи на счетоводството. Тема 7: Видове стойност. Принципи на счетоводството. За да имате достъп до учебния материал, моля, регистрирайте се тук. Read More Основи на счетоводството Категория Финанси, счетоводство и контрол Автор Колектив 22,00 лв. вкл. ДДС Основи на счетоводството. В този модул ще научим много. Задължително е да го усвоите отлично, тъй като се включват основните понятия, с които всеки счетоводител борави ежедневно. Същност на счетоводството. В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и ... Учебникът по "Основи на счетоводството" е написан по програмата, одобрена от "Министерство на образованието и науката". Основи на счетоводството ... Имуществото на предприятието като обект на счетоводството Способ на балансово обобщаване ... Действащо предприятие. Приема се, че едно предприятие е действащо, ако: - може обосновано да се предположи, че то ще остане такова в следващия отчетен период (следващата календарна година), тоест няма реална заплаха то ... МАРИН НЕЙКОВ ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И ФИНАНСИТЕ Портрет Лука Пачиоли - "Бащата" на счетоводството. Художник Леонардо да Винчи. Италия. Около 1510 година. София, 2007 г. ПРЕДГОВОР Учебникът "Основи Документ от ... Същност на счетоводството като информационна система. Предмет на счетоводството. Активите като обект на счетоводството - същност ... Основи на счетоводството,С, И...