Безплатна електронна библиотека

Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,92
ISBN: 9789540727295
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Можете да изтеглите книгата Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...от чужбина; Прием в продължаващо обучение; Тест за избор на програма во (актуалност на проблема) - В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, 2005 ... 【Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков】 УИ "Св ... ... . 34. Герджиков, О., Въпроси на противоречието със закона като основа- Право и права: сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев - Право - През м. ноември 2016 г. в Юридическия факултет на Софийския университет в памет на проф. д-р Росен Ташев беше организирана конфе ... 【Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков】 УИ "Св ... ... . д-р Росен Ташев - Право - През м. ноември 2016 г. в Юридическия факултет на Софийския университет в памет на проф. д-р Росен Ташев беше организирана конференция "Право и права". Живко Сталев** *Трета и четвърта глава от монографията „Нормативната сила на фактическото". С., Фенея, 2007. **Кратки биографични бележки за проф. Сталев у Мръчков, В.Бележит юрист в два века. ‒В: Сборник в памет на проф ... Член на Комисията за защита на конкуренцията, избран от xxxvi НС. За библиография на трудовете на проф. Таджер вж. Юбилеен сборник в памет на проф. Витали Таджер. С., Сиби, 2003, с. 17-45. Изследвания на 50 български и чуждестранни учени са събрани в юбилеен сборник, посветен на 50-годишнината на председателя на търновския клон на Съюза на учените в България проф. д-р Петко Петков. Повече от 70 ... In: Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 159-175. ISBN 9789540727295 Стайков, Ивайло И. In: Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 159-175. ISBN 9789540727295 triantafullo. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.д.ф.н.Христо Трендафилов 221 СЛАВЯНСКИЯТ ПАЛИМПСЕСТ В cod. vat.gr. 2502 ПАРАДОКСИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА МИСИЯ, ИТАЛО- БЪЛГАРСКА СЛЕДА И АКСИОМА ЗА ЕЗИКА Образите на Г. Раковски - норми и аберации, // В: Сборник "Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане (юбилеен сборник в чест на проф. Р. Дамянова)" 2009: 475-489. Настоящата статия е посветена на проблема за валидността и действието de lege lata на клауза в договор за дарение, по силата на която дарителят дарява вещ на свой наследник с уговорката, че при откриване на наследството ... Венедиков, Петко. Измененията в Закона за наследството от 1992 г. ... Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. УИ „Св. Климент Охридски", 2008. ... - В: Юбилеен сборник „20 години Нов ... [Сборник] В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. We in Science and Science in ...