Безплатна електронна библиотека

Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост. Примерен правилник за вътрешния ред в жилищните сгради

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,35
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост. Примерен правилник за вътрешния ред в жилищните сгради epub книги безплатно

Описание:

.... ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г ... ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, РЕДА И НАДЗОРА В ЕТАЖНАТА ... ... .) ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г. (2) Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от ... Клубове: ПРАВИЛНИК ... ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, РЕДА И НАДЗОРА В ЕТАЖНАТА ... ... ... Клубове: ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД / Взаимопомощ / Право. Моля, ако някой може да ми каже от къде мога да погледна типов правилник за вътрешния ред в жилищна сграда ще съм много благодарна! ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,ОДОБРЕН С РД 02 - 1 4- 1111/ 15.05.2009г (по чл. П, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост.) i. Общи положения Чл.1. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, РЕДА И НАДЗОРА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ НА ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, ПРОМЕНИ В СПИСЪЦИТЕ НА ... Управление на бюджети. Изчисляването на бюджетите на етажната собственост е регламентирано с действащия Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС). ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ . Правилникът за вътрешния ред на етажната собственост съдържа правила за реда и управлението на отделната етажна собственост. ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.) Виж повече ; ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 1978 Г. Преди време правилата за разноските по поддържането на общите части бяха уредени в приет от МС правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост. ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост) i. Общи положения Чл.1. съвет Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост, както и действащият от 1978г Примерен правилник за вътрешния ред в жилищните сгради. Законът за собствеността (чл.37 - 49) и Правилникът за управление, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС), изменен и допълнен (ДВ, бр. 87/2002 г.), рагламентира подробно как функционира ... Правилник за вътрешния ред етажна собственост. Дата на публикация: 03.05.2018. Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разход...