Безплатна електронна библиотека

Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. - Радонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,27
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Радонов

Най-добрият Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. pdf, който ще намерите тук

Описание:

...джетните предприятия pdf / 681 ... 【Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари ... ... .21 KB. 2006. 2006 г. - Сметкоплан на бюджетните предприятия (няма промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия от 2005 г.) pdf / 919.58 KB. 2005. 2005 г. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква ... 【Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари ... ... . 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат ... За счетоводното отчитане на други приходи на бюджетните предприятия са предвидени с/ки 705 Приходи от такси, 709 Приходи от глоби и неустойки, 711Приходи от продажби услуги,стоки и продукция, 712 ... 0800 1 25 25. Безплатно за цялата страна ... Книги за 2 лева от издателство Сиела ... на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП) от 2001г., а именно: - горепосочините активи не се използват за извличане на икономическа изгода, а по-скоро притежателите им изпълняват функция на Глава първа: обща характеристика на активите в бюджетните предприятия. 1.1. Бюджетни предприятия - същност и видове. 1.2. Особености в прганизацията на дейността на бюджетното предприятие. 1.3. зиране дейността на бюджетните единици. Това определя голямото му значение ... за бюджетните предприятия ... 6 Чл.4, Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2002 г., Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември Разработка във връзка ...