Безплатна електронна библиотека

Антикорупция

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,61
ISBN: 9789542825296
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Антикорупция epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

... ДФЗ; ОСП 2021-2027 г. Визия на Република България за ОСП 2021-2027 г ... Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на ... ... . Европейско законодателство Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ. за изпълнение в Министерството на транспорта, информацио ... Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на ... ... . за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ... 27.06.19 | Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", може да бъде ... Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Агенция по заетостта, може да бъде подаден по някой от следните начини: Антикорупция. Обща информация; Електронна форма за подаване на сигнали за корупция; Риболов. Научен риболов; Аквакултури. Нормативна уредба; Регистрация на обекти за аквакултури ... Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Министерство на културата за 2018 г. Изпълнителна Агенция Борба с Градушките, градушка, АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН . Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на ... Антикорупция Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщени...