Безплатна електронна библиотека

Договорът за факторинг - Красимир Коев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,61
ISBN: 9786192260491
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Коев

Красимир Коев книги Договорът за факторинг epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring. Сериозен проблем е липсата на законова уредба на договора в българското право, като е направен опит чрез правен анализ да бъде преодоляна тази липса.На основата на задълбочен анализ на търговската практика, действащата нормативна уредба, историческото развитие на договора до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои други държави, сравнителноправния анализ с други сходни правни институти на облигационното и търговското право и критично коментираната съдебна практика авторът разработва основните въпроси за правната същност на договора за факторинг и неговото съществено съдържание като сложен и самостоятелен вид договор. Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на субективните права и задължения, които възникват за страните, както и съответното приложение на правилата на други правни институти, относими към този сложен и специфичен договор.В книгата се предлагат решения на редица въпроси в отношенията между страните, участващи във факторинга в широк смисъл, възникващи поради липсата на законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за бъдещо законодателно уреждане на института.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право, и особено за тези кредитни и финансови институции, които по силата на ЗКИ имат право и се занимават в търговската си практика с факторингови операции и по необходимост следва да използват различни видове договори за факторинг.Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно, търговско и гражданско право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

... за факторинг, клиентът вносител от чужбина е под постоянен мониторинг ... 28. Договор за факторинг. | Лекции по Икономика ... . Ако неговото финансово състояние се влоши или подобри, тази информация става веднага ... Факторинг Факторингът и договорът за факторинг спадат към новите, утвърдили се през втората половина на ХХ в., форми на икономически обмен. ЗМДВИП, за всички забавени плащания на д ... 28. Договор за факторинг. | Лекции по Икономика ... ., форми на икономически обмен. ЗМДВИП, за всички забавени плащания на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от ... Факторингът и договорът за факторинг спадат към новите, утвърдили се през втората половина на ХХ в., форми на икономически обмен. Настоящата книга съдържа анализ на тези две правни фигури от гледна точка на ......