Безплатна електронна библиотека

Договорът за факторинг - Красимир Коев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,26
ISBN: 9786192260491
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Коев

Красимир Коев книги Договорът за факторинг epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring. Сериозен проблем е липсата на законова уредба на договора в българското право, като е направен опит чрез правен анализ да бъде преодоляна тази липса.На основата на задълбочен анализ на търговската практика, действащата нормативна уредба, историческото развитие на договора до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои други държави, сравнителноправния анализ с други сходни правни институти на облигационното и търговското право и критично коментираната съдебна практика авторът разработва основните въпроси за правната същност на договора за факторинг и неговото съществено съдържание като сложен и самостоятелен вид договор. Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на субективните права и задължения, които възникват за страните, както и съответното приложение на правилата на други правни институти, относими към този сложен и специфичен договор.В книгата се предлагат решения на редица въпроси в отношенията между страните, участващи във факторинга в широк смисъл, възникващи поради липсата на законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за бъдещо законодателно уреждане на института.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право, и особено за тези кредитни и финансови институции, които по силата на ЗКИ имат право и се занимават в търговската си практика с факторингови операции и по необходимост следва да използват различни видове договори за факторинг.Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно, търговско и гражданско право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

...оговорът за факторинг е посочен измежду търговските сделки, които банките могат да извършват по занятие (чл ... 28. Договор за факторинг. | Лекции по Икономика ... . 1, ал. 2, т. 8 от ЗБ). Следователно договорът за факторинг е банкова сделка. Оттук Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. Предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и бъ ... 28. Договор за факторинг. | Лекции по Икономика ... . Предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и българската търговска практика. ОБЩИ УСЛОВИЯ за застраховане на търговски вземания, прехвърлени с договор за факторинг срещу краткосрочен вътрешен, пазарен или непазарен търговски риск … Научи повече за книгата "Договорът за факторинг" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Договорът за факторинг е двустранен и характерно при него е . това, че лицето - длъжник по прехвърляното вземане, не е страна по факторинговата . сделка. ii. Страни по договора за факторинг. Договорът за факторингова сделка е двуст...