Безплатна електронна библиотека

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес - Ивайло Костов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,54
ISBN: 9786192260422
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Костов

Тук ще намерите книгата Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес pdf

Описание:

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на Гражданския процесуален кодекс през 2007 г. Направена е съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия. Въз основа на обширното историческо и сравнителноправно проучване е дефинирано понятието „преклузия“ и са изследвани произтичащите от нея последици за ответника при упражняване на защитата му по същество срещу предявения иск. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея. Направени са предложения за промяна на действащата процесуална уредба, която е неудачна и не отговаря на съвременните изисквания за конструиране на процедурата по граждански дела.

...ртуален щанд - "Светулка 93" ... Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес ... . Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-. Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 16.07.201 8 г. до 31. 12.2018 г. / В списъка са включени ... Информация за адвокатит ... Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес ... ... Информация за адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.201 9 г. до 31. 12.2019 г. 2) Депозирана молба от потърпевшия или негов повереник - в нея се посочват: данните на пострадалия, данните на ответника, престъплението, вида и р-ра на вредите, воля за обезщетяване на вредите. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес ... Климент Охридски". През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес". Има множество публикации в областта на гражданския процес. Гражданският иск в наказателния процес е предназначен за осъществяване на едно типично гражданско право - право на обезщетение за виновно причинени вреди от непозволено увреждане по чл-45 ... Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес Автор: Ивайло Костов. Цена: 17.00 лв. Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %) Кой е момента на настъпване на преклузията за посочване, представяне и събиране на доказателства в бързите производства по трудови спорове, явяващ се от значение за точното приложение на ... Правото - съдебна практика, теория и казуси.3,9 хил. харесвания.Страница за интересни съдебни решения, казуси от адвокатската практика и теорията, свързана с тях. #SIBIfaceBOOKS От печат излезе книгата на Ивайло Костов "Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес" -... преклузията за възражения на ответника в общия исков процес от BGKnijarnica.com „За да излезем от омагьосания кръг на сензациите и политическите злоупотреби, предлагаме тази книга, която съдържа както изследвания, посветени на българо-съветските отношения и изобщо ......