Безплатна електронна библиотека

Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,81
ISBN: 9789547309579
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Митов

Насладете се да четете Въззивно производство по наказателни дела Георги Митов epub книги безплатно

Описание:

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика и практиката на Европейския съд по правата на човека, авторът разработва основните въпроси на този контролен способ. Предметът на изследване обхваща теоретичното изясняване на същността на въззивното производство за проверка на присъдите и неговите характерни черти, правото на жалба и протест, действията на първоинстанционния съд по образуване на въззивното производство и проверка на тяхната допустимост и редовност, производството пред въззивната инстанция и правомощията на въззивния съд.В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.За автораГеорги Митов е доктор по право, доцент в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право, международно сътрудничество по наказателни дела и международен наказателен процес. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...Книгата е първото съвременно изследване у нас на касационното производство по наказателни дела ... 【Въззивно производство по наказателни дела】 Сиби • Цена ... ... . Теоретично е изяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощ РАЗПОРЕЖДАНЕ София, 09.06.2016 година Вероника Имова - председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест, изготвен от заместник-апелативен прокурор при ... Наказателно право. Обща част Второ издание. Настоящото издание представлява актуализиран и д ... 【Въззивно производство по наказателни дела】 Сиби • Цена ... ... ... Наказателно право. Обща част Второ издание. Настоящото издание представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. 87 Производство по възобновяване на наказателни дела. 88 Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела: Бързо и незабавно производство Да се осигури правилното тълкуване и прилагане на закона от първо инстанционните съдилища и от органите на до съдебното производство. Този ефект се постига чрез отмяна на присъдата и връщане на делото на първата ... Възобновяване на наказателни дела на Георги Митов сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. ... Въззивно производство по наказателни дела Производството е въззивно, по реда на чл.341 ал.2 във връзка с ... „При оправдаване на подсъдимия по наказателни дела от общ характер не е ... че въззивното производство на практика е било ... по обвинителен акт, изготвен от прокуратурата (наказателни дела от общ характер) или по тъжба на пострадалия от дадено престъпление (наказателни дела от частен характер). Информация за наличните за органите на държавите-членки технически средства за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие производство както по наказателни, така и по граждански дела, но в момента законът предвижда съдебни заседатели да бъдат част от съдебни състави единствено в областта Същност на касационното производство по наказателни дела ⚫ от Георги Митов 【Сиби】 978-954-730-706-3 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Въззивно производство по наказателни дела ... практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички проявяващи интерес в областта на наказателния процес....