Безплатна електронна библиотека

Гражданската и административната отговорност в здавеопазването - Поля Голева, Олга Томова-Куцарова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,32
ISBN: 978-954-608-199-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Поля Голева, Олга Томова-Куцарова

Насладете се да четете Гражданската и административната отговорност в здавеопазването Поля Голева, Олга Томова-Куцарова epub книги безплатно

Описание:

Книгата "Гражданската и административната отговорност в здавеопазването"съдържа задълбочен анализ на богатата практика на българските съдилищапо Закона за здравеопазването, Закона за здравното осигуряване, Законаза лечебните заведения и др.В изданието са намерили място редицапроцедурни и практически съвети във връзка с реализиране на гражданскатаи административна отговорност в здравеопазването.В първата част еобхваната проблематиката на гражданската отговорност – понятие ихарактерни черти на гражданската отговорност и на отговорността налекаря, предпоставки и особености, изключване и намаляване, доказване награжданската отговорност и защита на лекаря срещу необоснованипретенции и обезщетение.Във втората част на книгата са разгледанивъпросите на административната отговорност – обща характеристика,условия за законосъобразност на административните актове,административно наказващи органи и процедури по установяване наадминистративни нарушения. В допълнение е представен богат подбор отсъдебни решения.

...умент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2 ... store.bg - Гражданската и административната отговорност в ... ... . Постановления и тълкувателни решения по граждански дела, книга първа и втора, по 20 лв/бр ... Виж откритите Книги за търсене "Деликтната отговорност" в book.store.bg - електронна книжарница. 10 лв.: Чисто Нови Книги - Търговско, Гражданско, ... store.bg - Гражданската и административната отговорност в ... ... . 10 лв.: Чисто Нови Книги - Търговско, Гражданско, Процесуално Право: 1.Платежните карти - инструмент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2. Постановления и тълкувателни решения по граждански дела... Здравейте, Понеже видях, че има раздел за застраховането, а стои празен, реших че е редно да отворя една много наболяла тема - а именно новите правила за Гражданската отговорност на автомобилистите. На ВКС му трябваха години , за да преодолее виждането си , че корекцията е вид отговорност и е необходимо доказване на вина / все едно е възможно и някой трябва да стои до 7 000 000 електромера и да гледа какви ги вършат ... В същото време се надяват, че всеки ще се вгледа в своите мисли и ще прецени дали страхът и компромисът не ни правят съучастници в много нещастия, които е можело да бъдат избегнати". ... Бюджет и одит в публичния сектор 3. издание - към 15 септември 2010 г. 224 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби" нашата цена: 6.90 лв. онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници, книги на Поля Голева 91. Проблемът за валидността на правните действия, извършвани от името на търговското дружество, и неговото решаване в европейското и българското право. В: Търговско право, 1999, № 2, с. 30-38. 92. тивната и имуществената отговорност на държавните служители. Освен това ще наблегна на различните видове солидарна отговорност в римската практика в съпоставка със съвременното право. По отношение на гражданската отговорност, Законът за задълженията и договорите в чл. 47 предвижда, че неспособния да разбира и ръководи постъпките си не отговаря за вредите, които е причинил ... Гражданската отговорност в повечето случаи се състои във възникване на задължение за обезщетяване на виновно причинени вреди. И ако за еднократна гражданска отговорност Лев Инс не успеят да ви грабнат интереса, то за две и повече вноски ще го направят. Къде да гледате при гражданската отговорност на Лев Инс Осъществяването и на трите вида отговорност може да стане било чрез сезиране на съда или прокуратурата - за ангажиране на гражданската и наказателната отговорност, или някой от органите ... Освен в глава двадесета на кодекса, в Приложение № 1 към КЗ, в т. 13 като вид застраховане е посочена „обща гражданска отговорност" и същата е пояснена като „всяка отговорност за вреди, с ... „Свободата се състои във възможността да се прави всичко, кое...