Безплатна електронна библиотека

Дружества със специална инвестиционна цел - Виктор Токушев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,42
ISBN: 978-954-730-790-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виктор Токушев

Насладете се да четете Дружества със специална инвестиционна цел Виктор Токушев epub книги безплатно

Описание:

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества,както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдениса основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата,отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества,банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършванена инвестиции.При анализирането на поставените теоретични въпроси етърсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката наКомисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани сдейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционнацел.

...а със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от един и същи вид ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел. Допускане до търговия на пазар BaSE на емисия, която преди това не е била допусната до друг пазар или сегмент, не е възможно. ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определе ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определение Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, т.е. получаване на ежегоден ... Дружества със специална инвестиционна цел Real Estate Investment Trust - АД, к се създават, за да инвестират в недв им, к после да отдават под наем и от това да печелят, ... Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружества, които набират парични средства от широк кръг инвеститори, чрез издаваните от тях ценни книжа, с цел инвестирането им в ... Появата на дружества със специална инвестиционна цел изисква развит пазар на недвижими имоти, който да се регулира от достатъчен обем свободно търсене и предлагане, информационна среда за ......