Безплатна електронна библиотека

Екология - Байко Д. Байков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,61
ISBN: 9789545357145
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Байко Д. Байков

Всички Байко Д. Байков книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата "Екология" обхваща теми, които представят историята исъстоянието на екологията; целите, методите и законите в екологията;живото вещество и жизнената среда; абиотичните фактори и въздействиетоим върху организмите; биотичните фактори; антропогенните фактори; животовещество и равнищата на организация в биосферата; популацията;биоценозата; биотопа и др.

...та - политика, спорт, култура, светски живот и шоубизнес ... DOC Екология - същност, предмет и задачи ... . Сайт с богат архив от журналистически разследвания, уникални фотографии ... Екология. На територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в атмосферния въздух и в почвите. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УС ... DOC Екология - същност, предмет и задачи ... . КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА Всички заявления за ... Функции на заместник-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ": Ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на СО ... Централна сграда: 1000, гр. София, бул. 'Кн. М. Луиза' 22 телефон: 02/ 940 60 00 Втора сграда: гр. София, ул. Транспорт, чистота и екология Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности Образование, здравеопазване и социални дейности Специалност „Екология и опазване на околната среда" е в професионално направление 4.4. „Науки за земята". Обучението е по ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", редовна форма на български език. София от специалностите „Екология и опазване на околната среда" и „Биотехнологии". Също така депото се посещава с познавателна и обучителна цел от ученици от територията на град Враца. Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор. "ВиК" ООД Перник призовава жителите на област Перник, предвид статистическите данни за съвместни усилия в посока опазване на природното богатство, а именно водата , която може да бъде използвана за питейно-битови цели. Екология и опазване на околната среда, гледни точки и полезни практики Джеф Кършнър: Приложение, което прави събирането на боклуци забавно Начало > Екология Нашето мото е: "ЧОВЕК И ПРИРОДА В ПРЕКРАСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" Дейността на „Неохим" АД е изцяло подчинена на хармонията в отношенията „Природа - човек". Светла Йовчева - ст. експерт "Екология и Екологичен контрол", Дирекция „ТСУ и ИРУ" тел.: 0418/6 89 28 Пламена Мърхова - "Екология" 0418/ 6 89 28 Шведите рециклират почти 100% от битовите си отпадъци - това е, когато имате енергийно възстановяване, когато отпадъците се превръщат в Екология; Сигнали. Как да реагираме когато: Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване Презентация от снимки за образование по природна...