Безплатна електронна библиотека

Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици - Станислав Костов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,53
ISBN: 978-954-730-716-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Станислав Костов

Станислав Костов книги Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгатапредставлява първото съвременно цялостно изследване в Европа върху актовете наСъда на Европейския съюз и техните правни последици. Представени са всичкипроизводства, които се развиват пред Съда на ЕС, и правният режим на актовете,които Съдът на ЕС постановява в рамките на тези производства. Специално вниманиее отделено на заключението на генералния адвокат и на неговото въздействие върхупостановените съдебни актове. Подробно са изследвани въпросите, свързани съсструктурата и публикуването на актовете на Съда на ЕС, и механизмите за защитасрещу нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения. Обсъден е проблемътдали непреведено на български език съдебно решение е обвързващо за националнитесъдилища. Правните последици на актовете на Съда на ЕС са разгледани в двааспекта. От една страна, авторът представя задълбочен и подробен анализ навъпроса дали актовете на Съда на ЕС са източник на право. Той защитава тезата,че само онези съдебни актове, които пораждат, изменят или прекратяват действиетона правни норми, представляват източник на право, и богато илюстрира изложениетос примери от практиката. От друга страна, предмет на изследване е действието наактовете на Съда на ЕС по отношение на лицата и във времето в различнитепроизводства, както и тяхната изпълнителна сила. Книгата е предназначена засъдии, практикуващи юристи и студенти по право, международни отношения илиевропеистика, както и за всички, които се интересуват от функционирането на Съдана ЕС.Станислав Костов е адвокат и главен асистент по право на Европейскиясъюз в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. КлиментОхридски”.

...а. 2. „Условно осъдените лица", тяхното осъждане на лишаване ... Съд на Европейския съюз 34/17 ... ... актовете на правителството на Малта, които са подписани от министъра или от ръководителя на съответното ведомство, издало документа, или в негово отсъствие - от заместника, секретаря или ... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ... надзор върху прилагането на правот ... ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ... ... ... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ... надзор върху прилагането на правото на Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз. Съг­ ... вания на актовете, приети от институциите на Съюза. Със влизане в сила на актовете от . ... Решение на съда - независимо ,че договорите не посочват съда той може да ... Правна и институционална система на Европейския съюз. Материал № 756480, от 22 ... Политиката на Европейския съюз (ЕС) за околната среда цели преди всичко високо равнище на защита. Опазването на околната среда е сред най-важните проблеми в глобално развиващия се свят. 3 Решение на Съда от 11 ноември 1981 г. по дело IBM/Комисия, 60/81, Recueil, стр. 2639, точка 9. 4 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно пуб- парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14). Сред актовете на вторичното право на Европейския съюз на първо място е регламентът - акт с общо действие и обвързваща сила, задължителен и пряко (непосредствено) приложим във всяка от ... „Решението е с ключово значение и последици за енергийния ... отправи и преюдициално запитва...