Безплатна електронна библиотека

Коментар на Кодекса на международното частно право - Весела Станчева-Минчева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,61
ISBN: 978-954-730-663-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Станчева-Минчева

Насладете се да четете Коментар на Кодекса на международното частно право Весела Станчева-Минчева epub книги безплатно

Описание:

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и нанормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международноточастно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципътна най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международнитеактове и други закони. Изясняват се институтите на квалификацията, препращането,приложимото право на държава с няколко правни системи, въпросите на промяната накритерия на привързване, установяването на съдържанието на чуждото право,тълкуването и прилагането на чуждото право, обществения ред, особенитеповелителни норми и взаимността. Последователно се проследявамеждународночастноправният режим на субектите – физически лица,юридически лицаи неперсонифицирани образувания, правните сделки, представителството ипогасителната давност, вещните права и правата върху обекти на интелектуалнатасобственост, семейните отношения, наследствените отношения, договорнитеотношения и извъндоговорните отношения. Книгата предлага и коментар, всъпоставка със съответните разпоредби на КМЧП, на стълкновителните норми,въведени с Конвенцията за приложимото право към договорите от 1980 г., сключенамежду държавите-членки на Европейската общност (т.нар. Римска конвенция) и сключовите регламенти на Европейската общност в областта на международното частноправо –Регламент № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Регламент РимІІ”), Регламент № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г.относно приложимото право към договорни задължения(„Регламент Рим І”), както иРегламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относнокомпетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебнирешения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, застуденти от юридическите факултети и за всички, които се интересуват от теориятаи практиката на международното частно право. Весела Станчева-Минчева е доктор по право иадвокат.

... закупили "Коментар на Кодекса на международното частно право" ... Коментар на Кодекса на международното частно право ... . Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Кодекса на международното частно право, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Комент ... Коментар на Кодекса на международното частно право ... . 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Коментар на кодекса на международното частно право - книга 1: член 1-47 ⚫ от Проф. д-р Николай Натов 【СИЕЛА】 9546499234 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент. Кодексът на международното частно право на ... Коментар на Кодекса на международното частно право. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право.Разгл Страхотен избор на книги Коментар на Кодекса на международното частно право - книга първа на цена от 24.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Съпоставка с актове на европейското право. ... Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. 6 Станчева, В., Коментар на Кодекса на международното частно право, С., 2010 Сталев, Ж., Същност ... Поръчай "Коментар на Кодекса на международното частно право" от Весела Станчева-Минчева на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 като част от учебници3 и монографии4, посветени на международното частно право. Действаща от 1996 г., включително към настоящия момент уредба Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ", който след 11 януари 2009 г. се пр В Кодекса на международното частно право се прави опит да се определи правилото, което трябва да се прилага в по-обичайните случаи, в които е налице промяна на критерия на привързване. Направен е експертен коментар на обхвата, принципите и начина на прилагане на нормите на м...